Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šrubař, Michal
Autor monografie
   Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
Autor článku
   Dopady nucených migrací v oblasti Kosova.
   Impact of migrations from the territory of the ex-Yugoslavia to other European countries in 1990-2005.
   Kosovo - proměny národnostní struktury v historické retrospektivě.
   Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).