Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štemprok, Miroslav, 1933-
Autor článku
   Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
   Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
   Cínové a wolframové rudy v prekambriu baltského štítu
   Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
   Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
   Hydrotermální rozklady skel obohacených oxidem ciničitým
   Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
   Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
   Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
   Ložiskové vyhodnocení wolframového a cínového zrudnění vykmanovského žulového masívku u Ostrova nad Ohří
   Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
   Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
   Mineral zoning around the Krušné hory (Erzgebirge) granite pluton
   Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
   Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
   The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
   Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
   Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
   Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
   Phase relations in the silica rich area of the system Li2O-SnO2-SiO2
   Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
   Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
   Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
   Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
   Scheelitonosné skarny z Hazlova (Smrčiny) a Kovářské (střední Krušné hory)
   Scheelitový skarn severně od Hazlova u Chebu
   Solubility of molybdenum oxide in granite melts
   Solubility of tungstic oxide and molybdenum oxide in basalt melt
   Submarinní exhalační rudy
   Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
   Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
   Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
   Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia