Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štýs, Stanislav, 1930-
Autor článku
   Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
   Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
   Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
   Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
   Krajina Fénix
   Krajinotvorná koncepce rekultivací
   Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
   Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
   Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
   Rekultivace technogenních krajin
   Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
   Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
   Zahlazování následků hornické činnosti