Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šucha, Vladimír
Autor článku
   Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
   Diagenesis of two smectite types in the East Slovakian Basin
   Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
   Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
   Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
   K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
   Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
   Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
   Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
   Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
   Smectite-to-illite alteration in salt-bearing bentonites, the East Slovak Basin
   Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
   Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
   Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Hydrothermal synthesis of Cs-Fe trioctahedral ferruginous micas
   Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
   Prediction of cesium, strontium, radium and uranium adsorption on a freshwater sediment model