Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šugárková, Věra
Autor článku
   Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty
   The effect of K2CO3 on thermal oxidation of cokes and carbonaceous materials
   The effect of selected sandstone mineralogical composition on final thermal expansion
   Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
   Mesophase properties after anthracene thermal exposure
   Properties of carbonisation products obtained from impregnated coal
   Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
   Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit
   Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
   Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
   Termická polykondenzace směsí karbochemických komponent
   Thermal behaviour of organically modified clays
   Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin