Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šulc, Alexandr
Autor článku
   Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
   Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
   Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí