Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šulcek, Petr
Autor článku
   Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
   K mineralogii lokality Smolné Pece
   Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
   Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
   Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
   Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
   Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.