Podrobnosti záznamu

Jméno
   Švec, Jiří
Autor článku
   Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
   Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
   Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
   Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
   Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin