Podrobnosti záznamu

Jméno
   Taufer, A.
Autor monografie
   Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
Autor článku
   Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě