Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tomek, Čestmír
Autor článku
   31. mezinárodní geofyzikální sympozium
   39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic)
   40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
   100 years after Pierre Termier´s discovery of the Tauern Window: What lesson should we learn?
   Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
   The complex evolution of the Western Outer Carpathians: implications of flexure- and gravity modelling
   The Contact of the North European Epivariscan Platform
   Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
   Deep Reflection Seismic Profiling in Czechoslovakia - the ČESLOKORP (Czechoslovak Crustal Reflection Profiling Project)
   Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
   Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
   Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum
   Deep seismics in West Bohemia
   Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
   Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
   Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
   Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
   Eastern Boundary of European Variscides : Large-Scale Oblique Continental Collision Zone
   FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
   Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
   Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
   Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
   Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
   Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence
   Joint Czechoslovakia-German Democratic Republic Geotransect : Variscan and Carpathian Lithosphere Studies
   Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
   Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
   Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
   Lithospheric Temperature Response to Magmatic Processes in West Bohemia
   Magma intrusions and earthquake swarm occurremce in the western part of the Bohemian Massif
   Magma intrusions and earthquake swarm occurrence in the western part of the Bohemian Massif
   Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
   The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
   Model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: implications for exhumation of high-pressure rocks in large hot orogens
   A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens
   Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
   New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
   New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
   Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
   Oblique Neogene Subduction of the European Plate Beneath the Vienna Basin
   Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
   Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
   Recent state of knowledge of the deep structure of the Eastern Alps: a review
   Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
   Seismic section G-L
   Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
   Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: A review
   Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
   Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
   Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
   Thermal overprint in Paleozoic sediments of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif: a record of late Variscan orogen-parallel extension
   Účast geofyziků na 28. MGK
   An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
   An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
   Variscan development of the eastern margin of the Bohemian Massif in Austria and Czechia
   Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
   West Bohemian Variscan structural development and its significance
   The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
   Whole rock geochemistry and detrital mode analysis of sandstones from the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic)