Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tomšík, Jan
Autor článku
   Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
   Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
   Cymrit z ložiska Horní Benešov
   Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
   Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
   Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
   Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
   Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
   Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
   Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
   Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
   Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
   Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku