Podrobnosti záznamu

Jméno
   Trýzna, Pavel
Autor článku
   Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
   The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
   Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
   Jak pršel fluor, kadmium a zinek
   Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
   Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
   Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
   Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
   Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
   Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru