Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ulrych, Jaromír, 1943-
Autor článku
   70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
   Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
   Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
   Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
   Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
   Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
   Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
   Clinopyroxenes in the cenozoic volcanics of the České středohoří Mts. : a review
   Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
   Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
   Dětaň
   Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
   Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
   Electron microprobe analyses of moldavites
   Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
   Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
   Garnet from the Shavarin.Caram deposit, Mongolia
   Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
   Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
   Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
   Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
   Geology of the Ohře Rift region
   Granitoids of central Cuba
   Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
   High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
   Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
   Jeníkov-Lahošť near Teplice
   Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
   Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
   Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
   Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
   Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
   Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
   Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
   Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
   A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
   My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
   Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
   Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
   Parallel growth and overgrowth of thomsonite and natrolite from Dobrná near Děčín, Czechoslovakia
   Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
   Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
   Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
   Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
   Petrology of some garnet - kyanite - K-feldspar leptynites of the czech moldanubicum (Czechoslovakia)
   Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.)
   Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
   Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
   Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
   Přibyslavice peraluminous granite
   Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
   Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
   Smraďoch spring and Kladská peat-bog
   Spinel zonation in melilite rocks of the Ploučnice river region, Czechoslovakia
   Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
   Špičák Hill near Teplá
   Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
   (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
   Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
   Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
   Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
   Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
   Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
   Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
   Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
   Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy