Podrobnosti záznamu

Jméno
   Urbanec, Zdeněk
Autor článku
   Contribution to the crystal chemistry of andersonite
   Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
   Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
   Einschlüsse in Moldaviten
   Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
   Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
   K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O
   Lechatelierite inclusions in moldavites and lechatelierite fragments in host sediments
   Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
   Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
   Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu