Podrobnosti záznamu

Jméno
   Urbánek, Jan
Autor článku
   Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
   Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
   Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
   Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
   State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
   Súčasné geomorfologické exogénne procesy v Malých Karpatech medzi Bratislavou a Pezinkom
   Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
   Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra)
   Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
   Využitie radarových záznamov v geomorfológii
   Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)