Podrobnosti záznamu

Jméno
   Valášek, Václav
Autor článku
   Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
   Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
   Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
   Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
   Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
   Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
   Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
   Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
   Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
   Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
   Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
   Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
   Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii