Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vanek, Juraj
Autor článku
   Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
   Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
   Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec