Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vejlupek, Miroslav, 1929-
Autor článku
   Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
   Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
   Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
   Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
   Nerostné suroviny Filipín
   Nerostné suroviny Itálie
   Nerostné suroviny Malajsie
   Nerostné suroviny Norska
   Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
   Nerostné suroviny Řecka
   Nerostné suroviny Súdánu
   Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
   Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
   Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka
   Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
   Světová produkce rud a nerud
   Světová těžba diamantů v roce 1986
   Tektonika platformních uloženin na Úštecku
   Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
   Těžba bauxitu ve světě
   Trendy světové těžby uhlí
   Výstavba železnorudného velkodolu v Senegalu