Podrobnosti záznamu

Jméno
   Velebil, Dalibor
Autor článku
   Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
   Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
   Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
   Aragonit ze sicilských ložisek síry
   Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
   Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
   Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
   Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
   Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
   Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
   Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
   Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
   Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
   Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
   Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
   Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
   Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
   Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
   Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
   Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
   Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
   Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
   Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
   K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
   K historii mineralogické lokality Rožná
   Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
   Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
   Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
   Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
   Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
   Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
   Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
   Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
   Ložisko Tsumeb v Namibii
   Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
   Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
   Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
   Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
   Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
   Minerály lomu Klecany severně od Prahy
   Minerály ostrova Elba
   Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
   Nové minerály. IX
   Nové minerály VIII
   Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
   Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
   Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
   Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
   Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
   Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
   Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
   Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
   Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
   Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
   Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
   Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
   Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
   Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
   Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
   Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
   Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
   Sádrovce z Prahy
   Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
   Síra ze Sicílie
   Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
   Staré hutnictví stříbra
   Štěpánovský revír v letech 1767-1773
   Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
   Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
   Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
   Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
   Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
   Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
   Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii