Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vrána, Karel, 1941-
Autor článku
   Erozní mapa ČR a její využití
   Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
   Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
   Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
   Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
   Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti