Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vtělenský, Jiří
Autor článku
   Feldspar-bearing gravels and sands from south Moravia
   Geochemie niklonosných hornin u Křemže
   Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
   Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov
   Jíly a jílovce jižních Čech : ložisko Slavošovice
   Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
   Kaolín z ložiska Mašovice-Hradiště
   Kaolínová rezidua v okolí Znojma
   Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
   Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků
   Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi