Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vybíral, Vladimír
Autor článku
   Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
   Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
   Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
   Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier