Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vydra, Jaroslav
Autor monografie
   Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2
   Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
   Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
   Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány
   Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka
   Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
   Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Autor článku
   Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
   Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
   Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
   Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
   Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
   Důlní indukované geodynamické jevy
   Laboratory-scale simulation of underground coal classification
   Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
   Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
   Mining and Geologic Circumstances in the Mayrau Mine
   Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
   Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
   Netradiční způsoby exploatace uhlí
   Podzemní zplyňování uhlí
   Seismic phenomena induced by mining