Podrobnosti záznamu

Jméno
   Wojewoda, Jurand
Autor monografie
   Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
   wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego
Autor článku
   Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
   Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
   Fault-scarp induced shelf sand bodies: Turonian of the Intrasudetic basin
   Frontally and surficially fluidized slump to debris flow sheets in an alluvial sequence, Lower permian, Intrasudetic Basin.
   Geodynamic regime of the Sudetes as interpreted from contrasting palaeoenvironmental indicators, Lower Permian and Upper Cretaceous
   Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
   "Gilbert Type Delta" versus "Accumulation Terraces" Models and Their Application to Middle Turonian-Early Coniacian Sedimentary Setting in the Intrasudetic Basin: a Discussion
   Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
   Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
   Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom)
   Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
   Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
   Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
   Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)