Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zelenka, P.
Autor monografie
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva
Autor článku
   Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
   Zkrasovění mlčechvostského slepence