Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zelenková, Kateřina
Autor monografie
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-14
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-22
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-23
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-24
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-31
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-32
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-34
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-41
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-42
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-43
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-44
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-13
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-31
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-32
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-33
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-34
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-41
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-42
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-43
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-44
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-31
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-32
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-33
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-34
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-12
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-21
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-22
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-24
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-11
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-12
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-13
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-14
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-21
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-22
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-23
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-24
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-41
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-42
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-43
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-44
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-11
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-12
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-13
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-14
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-31
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-32
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-33
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-34
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 23-22
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-11
   Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-12
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-14
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-22
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-23
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-24
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-31
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-32
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-34
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-41
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-42
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-43
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-44
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-13
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-31
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-32
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-33
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-34
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-41
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-42
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-43
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-44
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-31
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-32
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-33
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-34
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-12
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-21
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-22
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-24
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-11
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-12
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-13
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-14
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-21
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-22
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-23
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-24
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-41
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-42
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-43
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-44
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-11
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-12
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-13
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-14
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-31
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-32
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-33
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-34
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 23-22
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-11
   Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-12
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-14
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-22
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-23
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-24
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-31
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-32
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-34
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-41
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-42
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-43
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-44
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-13
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-31
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-32
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-33
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-34
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-41
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-42
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-43
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-44
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-31
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-32
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-33
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-34
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-12
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-21
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-22
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-24
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-11
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-12
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-13
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-14
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-21
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-22
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-23
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-24
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-41
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-42
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-43
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-44
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-11
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-12
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-13
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-14
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-31
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-32
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-33
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-34
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 23-22
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-11
   Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-12
   Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
   Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
   Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
   Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
   Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
   Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Autor článku
   Change Detection over Sokolov Open-Pit Mining Area, Czech Republic, Using Multi-Temporal HyMAP Data (2009-2010)
   Current level of the organic pollution in the Bílina river sediments (Czech Republic)
   Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
   Slope dependent morphometric analysis as a tool contributing to reconstruction of volcano evolution