Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zikeš, Jiří
Autor článku
   Amfiboly
   Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
   Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
   Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
   Jihočeská karlovarská dvojčata
   Jihočeské dravity
   Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
   Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
   Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
   K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
   Korund od Malšína u Českého Krumlova
   Milarit z Nové Vsi u Křemže
   Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
   Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
   Minerály Křemžské kotliny
   Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
   Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
   Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
   Minerály z lomu od Ševětína
   Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
   Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
   Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
   Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
   Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
   Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
   Pennin z lomu Krty na Strakonicku
   Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
   Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
   Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
   Spinelidy z okolí Křemže
   Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
   Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
   Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
   Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
   Výskyt kinzigitu u Ktiše
   Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
   Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
   Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
   Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů