Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zimák, Jiří
Autor monografie
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
   Speleoterapie - principy a zkušenosti
Autor článku
   Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Aerosoly v atmosféře Císařské jeskyně (Moravský kras)
   Aerosoly v atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu
   Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
   Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
   Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
   Application of chlorite compositional geothermometres to hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník with "strigovite" from Žulová massif and Strzegom-Sobótka massif
   Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
   Barnaté živce v puklinové mineralizaci alpského typu na zlatohorských ložiskách
   Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
   Carbonate facies, compositional variations a physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia.
   Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
   Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
   Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
   Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
   Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry
   Chemismus barytu jesenické oblasti
   Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
   Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
   Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
   Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
   Chlorites from hydrothermal veins in the Moravian-Silesian culm
   Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
   Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
   Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
   Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
   Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
   Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
   Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras)
   Environmentally accetable effect of hydrogen peroxide on cave "lamp-flora", calcite speleothems and limestones
   Environmentálně šetrná eliminace "lampenflóry" v turisticky přístupných jeskyních
   Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
   Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
   Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
   Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
   Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
   Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
   Geological conditions and rock radioactivity in the speleotherapy medical facility in the Zlaté Hory ore district (the Czech Republic)
   Geologická a mikroklimatická charakteristika speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih
   Geologické faktory a mikroklima speleoterapeutické léčebny v Javoříčských jeskyních
   Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
   "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
   Hollandit z Písečné u Jeseníku
   Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
   Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
   Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
   Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
   Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
   Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
   Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
   Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Upland
   Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě (25-12 Hranice)
   Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě
   Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
   Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
   "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
   Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
   Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
   Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
   Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
   Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
   Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
   Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
   Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
   Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
   Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
   Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
   The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
   The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
   Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
   Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
   Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
   Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
   Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
   Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
   Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
   Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
   Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
   Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
   Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
   Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
   Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
   Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
   Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
   Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
   Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
   Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
   Minerály fuchsitických svorů z Petrova nad Desnou
   Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
   Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
   Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
   Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)
   Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
   Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
   Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
   Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
   Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
   Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
   Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
   Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
   Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif)
   Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
   Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
   Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
   Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
   Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
   Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
   Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky)
   Prirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni
   Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
   Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
   Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
   Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
   Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
   Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu
   Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
   Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
   Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
   Rabdofán-(Ce) z křemenné žíly s klinochlorem z Mladecka (kulm Nízkého Jeseníku) (15-32 Opava)
   Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
   Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic)
   Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
   Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu
   Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni
   Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
   Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
   Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny
   Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny
   Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
   Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
   Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
   Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
   Rock radioactivity in the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
   Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
   Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
   Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
   Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic)
   Staurolitické a granátické svory s chloritoidem a margaritem z Králce u Šumperka
   Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
   Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
   Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
   Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
   Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
   Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
   The study of lampflora in the Kateřinská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
   The study of "lampflora" in the Kateřinská cave (the Moravia karst, Czech Republic)
   The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic)
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
   Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
   Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
   Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
   Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
   Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
   Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
   Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
   Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
   Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
   Vernířovice - Zadní Hutisko. Železné rudy typu BIF v desenských rulách.
   Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)
   Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
   Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
   Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
   Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
   Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
   Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
   Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
   Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
   Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
   Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
   Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
   Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
   Zeolity z Kožušné u Štětínova
   Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
   Zlatohorské důlní prostory a speleoterapie
   Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
   Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
   Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu
Editor monografie
    Mineralogie Českého masívu a Západních Karpat 2006