Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zuberec, Ján
Autor článku
   Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov