Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zuchiewicz, W.
Autor článku
   A prominent morphotectonic feature of Central Europe
   Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
   The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
   The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies
Editor monografie
    Aktywne uskoki Europi Środkowej