Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žák, Lubor, 1925-
Autor článku
   Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
   Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
   Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
   Parageneze žilných manganatých uhličitanů chvaletického proterozoika
   RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)