Podrobnosti záznamu

Jméno
   Žáková, Zdeňka
Autor článku
   Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
   Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
   Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem