Podrobnosti záznamu

Jméno
   Ženiš, Pavel
Autor článku
   Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch
   Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
   Jaskyňa Pod Marvanom a Lubenická priepasť
   Kras Revúckej vrchoviny
   Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy
   Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
   Vápenná jaskyňa