Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čápová, Dana
Autor monografie
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
   REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
   Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
   Sesuvy a skalní řícení v ČR, přehledná mapa 1:1 000 000
   Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
   Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
   Uživatelská příručka k eEarth aplikaci
   Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
   Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
   Vrtná prozkoumanost ČR 1:1 000 000
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Website OneGeology-Europe Plus
Autor článku
   AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře
   AFRICKO-EVROPSKÝ GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM AEGOS
   Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
   Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
   eEarth and eWater multilingual digital geological database
   Geofond ČR
   Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
   Geological and environmental databases and application of GIS in national geological service of the Czech Republic
   Geoscience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   Gescience Information Consortium - National Report of the Czech Republic
   GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
   Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
   Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
   National Report of the Czech Republic
   Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
   Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody