Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čáslavský, Josef
Autor článku
   Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
   Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
   Izoprostany jako markery oxidativního stresu v tkáních Actinia Equina
   Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
   Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí
   Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
   Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
   Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech