Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čížek, Jiří
Autor monografie
   Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola
   CORONA - Confidence in forecasting of natural attenuation
Autor článku
   Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
   Geochemical and mineralogical processes in a gasoline-contaminated aquifer at Hnevice site
   Geochemistry of contaminant plume at Hnevice site
   Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
   Hydrogeology in the Czech Republic
   Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
   Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
   Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
   Redox zonality at site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic
   Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
   Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
   Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
   Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let