Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čabalová, Darina
Autor článku
   Chránené územie Dreveník na východnom Slovensku
   Kameň a kamenivo pre stavebné účely (Seminář o problematice vyhledávání a těžby surovin pro stavební účely)
   Možnosti využitia pieskovcov paleogénu flyšu na východnom Slovensku
   Pieskovce východného Slovenska pre historickú architektúru
   Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu
   Príspevok k hodnoteniu pórovitosti skalných a poloskalných hornín, využívaných v kamenárskom priemysle
   Seminár Kameň a kamenivo pre stavebné účely
   Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
   Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
   Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
   Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska
   Travertíny Slovenska
   Travertíny v stavebnej praxi
   Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov
   Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
   Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely
   Zomrel Arnold Nemčok