Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čablík, Vladimír, 1972-
Autor článku
   Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
   Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
   Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
   Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
   Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
   Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
   Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
   Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
   Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
   Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood