Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čejchanová, Alena
Autor monografie
   Description of the brown coal mine in the archbishopric estate of Světec 1766 Johann Philipp Habel
   Digitální mapový archiv ČGS
   Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
   Geological mapping in 18th and early 19th centuries in the Central Europe
   Geological Mapping of the Czech Republic - poster
   Geologické mapování České republiky - poster
   Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
   Geologické mapy Evropy (1780-1918)
   Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
   Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec
   Interaktivní geologické mapy České republiky 1:25 000 v odborném archivu ČGS
   Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   Portál státní geologické služby
   Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster
Autor článku
   Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
   Description of the Brown Coal Mine in the Archepiscopal Manor of Světec
   Hindsight for history of Quaternary mapping of the Czech Republic
   Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století
   Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica
   Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766
   Proto-Geological Map dated 1806 by Stanislaw Staszic and its role in the early 19th century process of modern geological map contexture
   Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
   Světec, the earliest history of coal mining in Krušné hory Mts., Czech Republic