Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čejka, Jiří
Autor článku
   Adolfpateraite, K[(UO2)(SO4)(OH)(H2O)], a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
   Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
   Clarkeit - první uranan v přírodních podmínkách
   Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
   Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
   Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
   Crystal chemistry of the natural uranyl carbonate mineral grimselite, (K, Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic
   Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula, Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12
   Crystal structure of UO2SO4.2.5H2O: Full anisotropic refinement and vibration characteristics
   Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Description and crystal structure of vajdakite, [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
   Geochemistry of Miocene Lacustrine Sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
   Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
   Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
   Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
   K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
   K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
   K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
   Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2 . 8 H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: A new member of the autunite group
   Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
   Minerals of the plumbogummite-philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic
   Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
   Minerály skupiny zippeitu
   Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
   Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
   Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
   Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
   Near- and mid-infrared spectroscopy of the uranyl selenite mineral haynesite (UO2)3(SeO3)2(OH)2 . 5H2O
   New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
   New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
   New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
   Nováčekit a metanováčekit, minerály nesoucí jméno profesora Radima Nováčka, jedné z mnoha obětí nacismu
   Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
   Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
   Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
   Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
   Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
   Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
   The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
   Rabejacit z Předbořic
   Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942)
   Raman and infrared spectroscopic study of the molybdate-containing uranyl mineral calcurmolite
   Raman spectroscopic study of the mineral guilleminite Ba(UO2)3(SeO3)2(OH)4 . 3H2O
   Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral voglite
   Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral zellerite
   Raman spectroscopic study of the uranyl mineral, compreignacite, K2[(UO2)3O2(OH)3]2 . 7H2O
   A Raman spectroscopic study of the uranyl mineral rutherfordine - revisited
   Raman spectroscopic study of the uranyl minerals vanmeersscheite U(OH)4[(UO2)3(PO4)2(OH)2] . 4H2O and arsenouranylite Ca(UO2)[(UO2)3(AsO4)2(OH)2](OH)2 . 6H2O
   Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate mineral dumontite Pb2[(UO2)3O2(PO4)2] . 5H2O
   Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate minerals phosphuranylite and yingjiangite
   Raman spectroscopic study of the uranyl selenite mineral demesmaekerite Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6 . 2H2O
   Raman spectroscopic study of the uranyl selenite mineral marthozite Cu[(UO2)3(SeO3)2O2].8H2O
   Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U-O stretching regions
   Raman spectroscopic study of the uranyl tellurite mineral moctezumite PbUO2(TeO3)2
   Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
   Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
   Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
   Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
   Seelit, jedna nebo dvě různé minerální fáze?
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
   Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
   Seleničitany a telluričitany uranylu
   Sources and thermal maturation of organic matter in sediments and kaustobiolites of the Bohemian Massif. Part I: Extractable compounds and vacuum-pyrolysates
   Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
   Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
   Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
   Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
   Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
   Systematika minerálů uranylu
   Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium
   Švenekite, Ca[AsO2(OH)2]2, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
   Taranakit (K,NH4)Al3(PO3)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
   Termická analýza minerálů uranylu. I. Úvod
   Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
   Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
   To the infrared spectrum of haynesite, a hydrated uranyl selenite, and its comparison with other uranyl selenites
   To the infrared spectrum of K-poor meurigite (The Kněžská hora quarry near Těškov, the Czech Republic), ahydrated potassium iron hydroxophosphate
   Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
   Vanadáty uranylu
   Vandenbrandeite, CuUO2(OH)4: Thermal analysis and infrared spectrum
   Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O - Relationship to other basic copper arsenates
   Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
   Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
   Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
   Weathering Rate of Fossil Organic Substance in Waste Dumps of Coal Mines and Large Construction Works and the Effect of Oxidation Products on Soil Properties of Dumping Grounds
   Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization
   Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization
   Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře
   Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984
   Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)