Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čejka, Tomáš
Autor článku
   Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
   Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
   Palaeogeoecological development of the Dudváh floodplain on the basis of the pollen analysis (Slovakia)
   Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia)
   Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
   Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
   Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov
   Vývoj nivy Dudváhu
   Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf