Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čepelová, Ludmila
Autor článku
   Calculation of reserves in a lignite deposit by kriging and its comparison with classical calculation methods
   Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
   Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
   Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
   Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
   Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
   Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
   System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
   Vývoj Dubňanské sloje v jihomoravské lignitové pánvi