Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čermák, František
Autor článku
   Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
   Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
   Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
   Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
   Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
   Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
   Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
   The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
   Powellit z Černé vody (žulovský masív)
   The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)