Podrobnosti záznamu

Jméno
   Černý, Ivo
Autor článku
   Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
   Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
   Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
   Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
   Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
   Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl