Podrobnosti záznamu

Jméno
   Černý, Jan
Autor monografie
   Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES
   Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Tektonická mapa
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 24-411 Jedovnice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov
Autor článku
   Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek
   Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
   Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
   Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
   PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
   Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
   Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
   Touching the Detachment (Ockov Fault, Barrandian, Czech Republic)