Podrobnosti záznamu

Jméno
   Černý, P.
Autor monografie
   The find of the polymetallic mineralization near Pažejov, NW of Horažďovice
   Střední Brdy
Autor článku
   Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
   Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
   Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
   Ferrotapiolite as a pseudomorphs of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb)
   Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
   Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
   Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
   Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
   Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
   Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram