Podrobnosti záznamu

Jméno
   Červený, Vlastislav, 1932-
Autor článku
   Fyzika zemětřesení
   Inhomogeneous harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media
   Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
   A note on two-point paraxial travel times
   Paraxial ray methods in inhomogeneous anisotropic media: Initial conditions
   Syntetická seismologie
   Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry