Podrobnosti záznamu

Jméno
   Červinka, Pavel
Autor článku
   Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
   Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
   Matematičeskoje modelirovanije razvitija reľjefa
   Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
   Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou