Podrobnosti záznamu

Jméno
   Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (7. : 21.10.2009-23.10.2009 : Ostrava, Česká republika)
Konference monografie
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./. 2
Konference článku
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Verification of Recent-Stress-Strain in Czech part of Upper Silesian Coal basin
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR