Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čichovský, Ludvík
Autor článku
   Causes of changes in index parameters of clay substances in coal basins of the Czech Massif
   Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
   Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
   Comparison of rock mass geotechnical properties of some coal bearing basins of the Czech Massif
   Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
   Indexové parametry jílové hmoty
   Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
   Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
   Počítačové metody zpracování geomechanických dat
   The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
   Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
   Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
   Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou
   Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu